Finanční podpora Obce Prostějovičky

Obec Prostějovičky finančně přispěla částkou 20.000,- Kč na zajištění kulturních aktivit v obci Prostějovičky v letech 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020.

Finanční podpora Olomouckého kraje

Olomoucký kraj finančně přispěl částkou 10.000,- Kč na zajištění kulturních aktivit v obci Prostějovičky z dotačního titulu „Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2017“.

Olomoucký kraj finančně přispěl částkou 20.000,- Kč na zajištění kulturních aktivit v obci Prostějovičky z dotačního titulu „Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2012“.

                                                              

Všem děkujeme za přízeň a finanční podporu.