Finanční podpora Olomouckého kraje

 

Olomoucký kraj finančně přispěl částkou 10.000,- Kč na zajištění kulturních aktivit v obci Prostějovičky z dotačního titulu „Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2017“.